Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.46.2017.MK
Data publikacji 25.04.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 49/2017 dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działkach nr ewid.: 64 i 68/46 (obręb 0080-Żakowice, arkusz 69) przy ul. Janka Krasickiego oraz 68/72 (obręb 0080-Żakowice, arkusz 69) przy ul. Szczyglej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 25.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 280 wizyt