Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.43.2017.MK
Data publikacji 25.04.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 48/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr ewid.: 203/7 (obręb 0100-Glinice, arkusz 119) stanowiącą ul. Złotą w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 25.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 244 wizyt