Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.57.2017.MK
Data publikacji 14.04.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia na części działki nr ew. 84/1 położonej w Radomiu (obr. 0130-Jeżowa Wola, ark. 80).

Załączniki

Data publikacji 14.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 248 wizyt