Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.38.2017LR
Data publikacji 13.04.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 96, 97, 115, 116, 117/1, 117/2, 117/7, 117/9, 117/10, 117/11, 117/12 (obręb 0280– Huta Józefowska, arkusz 211) przy ul. dr Stefanii Perzanowskiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 13.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 159 wizyt