Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.39.2017LR
Data publikacji 11.04.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa słupa linii 15 kV i linii kablowej 15 kV na działce nr ewid.: 93/1 ( obręb 0010- Kaptur, ark. 14), przy ul. Folwarcznej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 11.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 75 wizyt