Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.64.2017.MK
Data publikacji 11.04.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr ew. 177/1, 177/2, 177/3, 177/4 położonych w Radomiu przy ul. Rolniczej (obr. 0120-Godów, ark. 129) oraz działkach nr ew. 1, 24/16, 24/17 położonych w Radomiu przy ul. Rolniczej i działce nr ew 25/1 położonej w Radomiu przy ul. Spacerowej (obr. 0120-Godów, ark. 130).

Załączniki

Data publikacji 11.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 92 wizyt