Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.63.2017.MK
Data publikacji 11.04.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa oświetlenia ulicznego na części działki nr ew. 349 stanowiącej fragment ul. Goszczewickiej oraz części działki nr ew. 708/4 stanowiącej część ul. Kleeberga położonych w Radomiu (obr. 0060-Zamłynie, ark. 47).

Załączniki

Data publikacji 11.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 119 wizyt