Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.50.2017LR
Data publikacji 10.04.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą budowa gazociągu ś/c na działkach nr ewid.: 232/3, 232/4 (obr. 0220-Wólka Klwatecka, ark. 186, 188) przy ul. Klwateckiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 10.04.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 118 wizyt