Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/37640,Obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycj.html
2020-09-27, 05:33

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dla inwestycji pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 259/7, 259/3, 259/9, 1/3 (obr. 0220-Wólka Klwatecka, ark. 186) przy ul. Klwateckiej w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 24.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Luiza Raczkowska Wydział Architektury

Opcje strony