Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.34.2017LR
Data publikacji 24.03.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dla inwestycji pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid.: 259/7, 259/3, 259/9, 1/3 (obr. 0220-Wólka Klwatecka, ark. 186) przy ul. Klwateckiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 24.03.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 211 wizyt