Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/37615,Obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycj.html
2020-08-12, 02:43

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu niskiego ciśnienia na działkach nr ew. 64, 68/46 przy ul. Janka Krasickiego oraz 68/72 przy ul. Szczygla

Metadane

Data publikacji : 22.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Juraszek Wydział Architektury

Opcje strony