Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.11.2017LR
Data publikacji 20.03.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania części budynku innego niemieszkalnego na budynek zespołu rehabilitacji dziecięcej, działu technicznego, archiwum w granicach ABCDA na części działki nr ewid. 54/12 przy ul. Juliana Aleksandrowicza 5( obręb 0260 - Józefów, arkusz 205).

Załączniki

Data publikacji 20.03.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 113 wizyt