Inwestycje celu publicznego

ArII.6733.22.2017LR
Data publikacji 16.03.2017

Obwieszczenie o zmianie zakresu wniosku- zmiana zakresu terenu inwestycji dla inwestycji pn budowa linii kablowej nn przy ul. Lubelskiej/ Średniej/ Kaliskiej/ Małęczyńskiej w radomiu

Załączniki

Data publikacji 16.03.2017

Rejestr zmian
Autor:

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 71 wizyt