Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.32.2017LR
Data publikacji 03.03.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej i linii kablowej SN i nn na dz. 231/14, 231/15, 231/37, 231/78, 231/79, 231/80, 231/122, 146 przy ul. Malczewskiej/Listopadowej w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 03.03.2017

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Luiza Raczkowska
Wydział Architektury

Statystyka strony: 121 wizyt