Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/35867,Obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publiczn.html
2020-08-12, 02:48

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej oraz linii 15 kV na dz. nr ewid. 51/41,51/42,6/1,51/40,51/38,55,5/118,5/120 przy ul. Kusocińskiego w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 27.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Luiza Raczkowska Wydział Architektury

Opcje strony