Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.123.2016.EB
Data publikacji 31.08.2016

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 107/2016 w sprawie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:budowa sieci wodociągowej na działce nr ewid. 182/4 i części działki nr ewid. 140 (obręb: 0130– Jeżowa Wola, arkusz: 80) w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 31.08.2016

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Emilia Bartosiak
Wydział Architektury

Statystyka strony: 294 wizyt