Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/35661,Obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-Nr-1062016-w-sprawie-o-ustaleniu-lokalizacji-cel.html
2020-09-27, 04:42

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 106/2016 w sprawie o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą:budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach przy ul. Idalińskiej w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 31.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Emilia Bartosiak Wydział Architektury

Opcje strony