Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar II.6733.116.2016.UM
Data publikacji 26.08.2016

Obwieszczenie 244 o wszcz. postępow. i zmianie wniosku o ustalenie lokaliz. inwest. celu publicznego – budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia na działkach przy ul. Struga, ul. Zbrowskiego, ul. Katowickiej, ul. Kolberga, ul. Siennej

Data publikacji 26.08.2016

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 337 wizyt