Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar II.6733.124.2016.UM
Data publikacji 25.08.2016

Obwieszczenie Nr 241/2016 o wydanej dec. Nr 103/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr. ewid. 1/2 i 205/2 położonych przy ul. Klwateckiej i ul. Stromieckiej w Radomiu.

Data publikacji 25.08.2016

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 294 wizyt