Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/35560,Obwieszczenie-Nr-2402016-o-wydanej-decyzji-Nr-1022016-o-ustaleniu-lokalizacji-in.html
2020-08-12, 02:51

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie Nr 240/2016 o wydanej decyzji Nr 102/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na działkach położonych w Radomiu przy ul. Skaryszewskiej.

Metadane

Data publikacji : 25.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury

Opcje strony