Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/35559,Obwieszczenie-Nr-2392016-o-wydanej-dec-Nr-1012016-o-ustaleniu-lokalizacji-inwest.html
2020-08-12, 02:45

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie Nr 239/2016 o wydanej dec. Nr 101/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach położonych w Radomiu przy ul. Malenickiej.

Metadane

Data publikacji : 25.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury

Opcje strony