Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar II.6733.119.2016.UM
Data publikacji 25.08.2016

Obwieszczenie Nr 239/2016 o wydanej dec. Nr 101/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa wodociągu i sieci kanalizacji sanitarnej na działkach położonych w Radomiu przy ul. Malenickiej.

Data publikacji 25.08.2016

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 344 wizyt