Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.120.2016.JJ
Data publikacji 26.07.2016

Obwieszczenie o zmianie nazwy inwestycji dotyczącej ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci elektroenergetycznej średniego napięcia oraz niskiego napięcia wraz ze stacja transformatorową przy ul. Owalnej

Załączniki

Data publikacji 26.07.2016

Rejestr zmian
Autor : Justyna Juraszek

Osoba publikująca: Justyna Juraszek
Wydział Architektury

Statystyka strony: 263 wizyt