Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/35304,Obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publiczn.html
2020-06-01, 04:30

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 142/2,74/4,128,129,130,142/3,1/1,9 przy ul. Puławskiej/Kaszubskiej/Nałęczowskiej

Metadane

Data publikacji : 20.07.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Luiza Raczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Luiza Raczkowska Wydział Architektury

Opcje strony