Urząd Miejski w Radomiu

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie Nr 483/2015 o wszczeciu postepowania dla inwestycji celu publicznego-rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Radomiu przy ul. Energetyków.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie Oczyszczalni Ścieków w Radomiu – „ optymalizacja gospodarki osadowej z hermetyzacją komór biologicznych oraz odzyskiem fosforu z osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Radomiu w ramach przebudowy OŚ w Radomiu” na działce nr 5/13 (obręb 0290 – Nowa Wola Gołębiowska, arkusz 214) położonej w Radomiu przy ul. Energetyków.

Metadane

Data publikacji : 18.12.2015
Data modyfikacji : 21.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Prezydent Miasta Radomia
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Matysiak
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Matysiak

Opcje strony

do góry