Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.163.2015.SW
Data publikacji 30.11.2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ewid. 43/2, 45/1, 45/13, 44/16, 44/14 i 10 przy ul. Malenickiej w Radomiu.

Załączniki

Data publikacji 30.11.2015

Rejestr zmian
Autor : Urszula Majka

Osoba publikująca: Urszula Majka
Wydział Architektury

Statystyka strony: 263 wizyt