Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.195.2015.MW
Data publikacji 30.11.2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa wodociągu na działkach nr ewid. 5/2, 6/8, 5/15, 6/10 ul. Banacha

Załączniki

Data publikacji 30.11.2015

Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Sułek

Osoba publikująca: Małgorzata Sułek
Wydział Architektury

Statystyka strony: 310 wizyt