Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.120.2015.MS
Data publikacji 30.11.2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa sieci kanalizacji deszczowej na działce nr ewid. 236 przy ul. Kośnej

Załączniki

Data publikacji 30.11.2015

Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Sułek

Osoba publikująca: Małgorzata Sułek
Wydział Architektury

Statystyka strony: 259 wizyt