Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.143.2015.MW
Data publikacji 27.11.2015

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 31/4 przy ul. Konopnickiej

Załączniki

Data publikacji 27.11.2015

Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Sułek

Osoba publikująca: Małgorzata Sułek
Wydział Architektury

Statystyka strony: 359 wizyt