Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/32383,Obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycj.html
2020-09-21, 15:56

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowie wodociągu na działkach przy ul. Gołębiowskiej w Radomiu.

Metadane

Data publikacji : 29.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Urszula Majka
Osoba udostępniająca informację:
Urszula Majka Wydział Architektury

Opcje strony