Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/32341,Obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-w-sprawie-ustalenia-lokalizacji-inwestycj.html
2020-10-29, 23:55

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej ul. Biała, Złota,Owocowa...

Metadane

Data publikacji : 28.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Sułek
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Sułek Wydział Architektury

Opcje strony