Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/27407,Obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publiczn.html
2020-09-21, 15:38

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa gazociągu średniego ciśnienia na działkach nr 17, 16/1, 16/5 przy ul. Gen. Grota- Roweckiego

Metadane

Data publikacji : 22.05.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Potera
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Potera Wydział Architektury

Opcje strony