Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/25499,Obwieszczenie-o-wszczeciu-postepowania-administracyjnego-o-ustalenie-lokalizacji.html
2020-09-27, 07:07

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa budowa kanalizacji sanitarnej na działkach nr: 148/4, 148/5, 148/6, 148/1 przy ul. Zamenhofa

Metadane

Data publikacji : 18.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Potera
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Potera Wydział Architektury

Opcje strony