Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

WIŚ-R.7821.32.1.2012.KG
Data publikacji 31.07.2013

Obwieszczenie o decyzji Wojewody Maz. utrzymującej w mocy decyzję Starosty Radomskiego umarzającą postępowanie wszczęte z wniosku Gm. Zakrzew w sprawie budowy drogi gminnej z infrastrukturą

Załączniki

Data publikacji 31.07.2013

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 535 wizyt