Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.72.2013.um
Data publikacji 31.07.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Błędowskiej i ul. Ks.Jana Ziei

Załączniki

Data publikacji 31.07.2013

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 486 wizyt