Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar.II.6733.58.2013.UM
Data publikacji 25.07.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym na terenie działek położonych przy ul. Błędowskiej

Załączniki

Data publikacji 25.07.2013

Data modyfikacji 26.07.2013
Rejestr zmian
Autor : Piotr Korpal

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 427 wizyt