Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ARI. 6740.2.7.2013.TK
Data publikacji 25.07.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla drogi gminnej - budowa ulicy Koneckiej

Załączniki

Data publikacji 25.07.2013

Rejestr zmian
Autor : Piotr Korpal

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 437 wizyt