Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

Ar.I.6733.57.2013.MS
Data publikacji 22.07.2013

Obwieszczenie o dokonaniu zmiany zakresu wniosku z dn. 13.06.2013r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa ks z wlotem do cieku na dz. nr: 25/2, 26, 27/1, 32, 1 i utwardzeniem terenu dz. nr 27/1 przy ul. Kieleckiej

Załączniki

Data publikacji 22.07.2013

Rejestr zmian
Autor : Piotr Korpal

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 518 wizyt