Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.29.2013.MM
Data publikacji 26.04.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Radomiu (gospodarka wodno-ściekowa, osadowa, fermentacyjna, koogeneracyjna), na działce nr 5/13 przy ul. Energetyków

Załączniki

Data publikacji 26.04.2013

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 632 wizyt