Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArI.6733.31.2013.MS
Data publikacji 23.04.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanału sanitarnego PVC ø 200 mm na działkach Nr: 79/1, 117, 101/1 przy ul. Wiejskiej i Gruntowej

Załączniki

Data publikacji 23.04.2013

Rejestr zmian
Autor : Piotr Korpal

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 595 wizyt