Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.26.2013.um
Data publikacji 23.04.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa oświetlenia drogowego sięgacza ul. Perzanowskiej na terenie działek o nr. 109/16, 110/14, 110/1, 109/15

Załączniki

Data publikacji 23.04.2013

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 555 wizyt