Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.29.2013.MM
Data publikacji 18.04.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Radomiu na działce nr 5/13 przy ul. Energetyków

Załączniki

Data publikacji 18.04.2013

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 600 wizyt