Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.2.2013.um
Data publikacji 22.02.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej niskiego napięcia na terenie działek o nr. 127/28, 127/4, 127/3 i 127/16 przy ul. Sempołowskiej

Załączniki

Data publikacji 22.02.2013

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 481 wizyt