Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

AR I.6740.2.6.2013.KP
Data publikacji 21.02.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ulicy Młodzianowskiej – etap IV , na odcinku od ulicy Armii Ludowej do ulicy Godowskiej

Załączniki

Data publikacji 21.02.2013

Rejestr zmian
Autor : Piotr Korpal

Osoba publikująca: Piotr Korpal
Wydział Architektury

Statystyka strony: 455 wizyt