Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6740.2.4.2013.ZS
Data publikacji 15.02.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej-Rozbudowa ulicy Okrzei na odcinku od ulicy Puławskiej do ulicy Metalowej wraz z infrastrukturą techniczną

Załączniki

Data publikacji 15.02.2013

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 460 wizyt