Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.145.2012.MB
Data publikacji 29.01.2013

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działkach: nr 234/1, 234/2, 234/3, 262/2, 262/3, 266/3, 268/3, 269/7, 282/2, 283, 284, 286/1, 287/1, 288, 294/1 w ul. Okrężnej

Załączniki

Data publikacji 29.01.2013

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 502 wizyt