Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.3.2013.um
Data publikacji 28.01.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji transformatorowej i linii elektroenergetycznej kablowej ś przy ul. Szeroka Droga

Załączniki

Data publikacji 28.01.2013

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 591 wizyt