Inwestycje celu publicznego

Strona znajduje się w archiwum.

ArII.6733.1.2013.LR
Data publikacji 21.01.2013

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa gazociągu na działkach o nr ewid. 52/3, 52/2, 53/17, 102/5 przy ul. Brzustowskiej

Załączniki

Data publikacji 21.01.2013

Rejestr zmian
Autor : Marcin Potera

Osoba publikująca: Marcin Potera
Wydział Architektury

Statystyka strony: 603 wizyt