Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/20652,Obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publiczn.html
2020-10-26, 11:58

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa oświetlenia ul. Zbrowskiego w Radomiu na odcinku od ul. Struga do ul. Żeromskiego

Metadane

Data publikacji : 19.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marcin Potera
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Potera Wydział Architektury

Opcje strony