Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/inwestycje-celu-publicz/20632,Obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-ustaleniu-lokalizacji-inwestycji-celu-publiczn.html
2020-07-10, 15:53

Strona znajduje się w archiwum.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 161/1 przy ul. Polnej

Metadane

Data publikacji : 17.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Korpal
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Korpal Wydział Architektury

Opcje strony